FCE i CAE

Egzamin FCE

FCE (First Certificate in English) – jest najbardziej znanym i najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego. Uznawany w sferze handlu, przemysłu i oświaty na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, wystarczającym do nauki i pracy w środowisku anglojęzycznym.

Akademia Spring UP prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu FCE. Kurs egzaminacyjny FCE obejmuje 124 lekcje (2 x 90min w tygodniu) nauki w systemie dwusemestralnym.

Do egzaminu kursanci podchodzą w marcu lub w czerwcu.
Osoby, które chcą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminu FCE zobowiązane są do pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego.

Egzamin CAE

CAE (Certificate in Advanced English) – to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który potwierdza umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Szeroko uznawany w handlu, przemyśle i oświacie na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez anglojęzyczne uniwersytety i instytucje edukacyjne przy rekrutacji studentów.

Akademia Spring Up prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu CAE. Kurs egzaminacyjny CAE obejmuje 124 lekcje (2 x 90min w tygodniu) nauki w systemie dwusemestralnym.

Do egzaminu kursanci podchodzą w marcu lub w czerwcu.
Osoby, które chcą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminu CAE zobowiązane są do pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego.