Język Angielski

Na naszych kursach języka angielskiego stosujemy różnorodne metody i techniki inspirujące i angażujące wszystkie zmysły w celu osiągnięcia najlepszych efektów w nauczaniu dzieci. Dodatkowym wsparciem dla nauczyciela są odpowiednio dobrane do wieku podręczniki i ćwiczenia oferowane przez certyfikowane wydawnictwa naukowe.

Przykładowe formy zajęć dla dzieci zróżnicowane w zależności od wieku i zaawansowania językowego.

1. Tematyczne przygody.

Organizujemy zajęcia w oparciu o konkretny temat, na przykład „w podróży”, „na farmie” czy „pod wodą”. Dzieci mogą wcielić się w role postaci związanych z tematem, komunikując się w języku angielskim.

2. Zabawy ruchowe z językiem.

Łączymy naukę z ruchem, organizując zabawy i gry, w których dzieci muszą wykonywać pewne akcje związane z danym słowem lub frazą. Na przykład, do słówka „jump” dzieci skaczą, a do „run” biegną.

3. Używanie rekwizytów.

Korzystamy z rekwizytów, takich jak maskotki, obrazki czy przedmioty, aby wprowadzać nowe słownictwo i ćwiczyć komunikację. Dzieci mogą opowiadać o maskotkach czy tworzyć dialogi z ich udziałem.

4. Teatrzyki i role-play.

Zachęcamy dzieci do odgrywania scenek lub krótkich dialogów związanych z konkretnymi sytuacjami. To ćwiczy zarówno mówienie, jak i umiejętność wcielania się w różne postaci.

5. Gra w zgadywanie.

Przy pomocy kart obrazkowych stale poszerzamy zakres słownictwa poprzez różne gry i zabawy lubiane przez dzieci

6. Piosenki i rymowanki.

Uczymy dzieci piosenek lub rymowanek w języku angielskim. Wprowadzamy nowe wyrażenia w kontekście melodii.

7. Kreatywne projekty artystyczne.

Łączymy naukę z twórczością, organizując projekty artystyczne, podczas których dzieci tworzą prace związane z tematami i słownictwem z lekcji.

8. Symulacje sytuacyjne.

Dzieci odgrywają rolę sprzedawców, kelnerów czy klientów. To świetny sposób na praktykę w sytuacjach codziennych.

9. Dni tematyczne związane z kulturą krajów anglojęzycznych. Np. Dzień świętego Patryka, Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie

10. Komunikacja w języku angielskim jest absolutnym priorytetem na wszystkich poziomach nauczania. W zależności od stopnia zaawansowania stosujemy różne metody rozwijające u naszych kursantów umiejętność rozmawiania w języku angielskim.

11. Praca z podręcznikiem jako wstęp do nauczania wszystkich umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów z języka angielskiego. Obszary te to: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, zadania gramatyczne i pisanie krótkich form.

Akademia Spring Up zapewnia specjalistyczne, intensywne nauczanie języka angielskiego. Indywidualizacja programów, skupienie na komunikacji, motywacja uczniów oraz dostęp do różnorodnych materiałów to nasze atuty. Tworzymy naturalne otoczenie do praktykowania języka, przygotowania do egzaminów i osiągnięcia biegłości językowej oraz korzystania z angielskiego w życiu codziennym.

Wczesne nauczanie dzieci języka angielskiego ma szeroki wpływ na ich rozwój. Dzieci uczą się naturalnie i płynnie komunikować, co korzystnie wpływa na ich zdolności językowe. Utrwalają poprawną wymowę i akcent, co pozwala osiągnąć autentyczność w mówieniu. Kontakt z dwoma językami od najmłodszych lat rozwija elastyczność umysłową oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

Wczesna ekspozycja na język angielski prowadzi do rozwoju bogatego słownictwa, a nauka poprzez zabawę tworzy pozytywny stosunek do nauki. Dzieci stają się wrażliwe na dźwięki języka, co wpływa na doskonałą wymowę i zdolność do rozróżniania dźwięków.

Ucząc się dwóch języków jednocześnie, dzieci rozwijają pamięć, umiejętność myślenia abstrakcyjnego oraz elastyczność poznawczą, co może ułatwić przyszłą naukę innych przedmiotów. Wczesne nauczanie rozbudza ciekawość kultury anglojęzycznych krajów, wzbogacając wiedzę o różnorodności i tradycjach.

Ponadto, dzieci uczą się komunikować, zadawać pytania i wyrażać swoje myśli. Wczesne nauczanie języka angielskiego tworzy solidne podstawy, które mogą ułatwić przyszły rozwój językowy oraz przyswajanie wiedzy. Kluczowe jest, aby nauczanie było angażujące, dostosowane do potrzeb dzieci i prowadzone w pozytywnej atmosferze.